پرده زبرا یا پرده دوبل یا پرده دبل رول ، در واقع  ایده‌ای ترکیبی از ترکیب دو نوع پرده های شید رول و پرده های کرکره ای بوده که از دو لایه موازی ، با ترکیبی از تور و پارچه تشکیل شده است و می توان با تغییر زاویه بین دو لایه و نوار های میانی ، نور عبوری از پرده را تغییر داد و در حالت دلخواه تنظیم نمود. پرده زبرا ساده به پرده ای اطلاق می گردد ، که پارچه آن ساده و بدون طرح خاصی می باشد ولی در رنگ بندی تنوع های بسیاری دارد.